TARŠOS APMOKESTINIMO TEISINIS REGULIAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE
Author(s)
Bronius Sudavičius
Language
Lithuanian
Pages
28
2023/ No.1
Type
Digital edition
10.00 €

Taršos apmokestinimo teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje

Bronius Sudavičius

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius,
Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centro vadovas, socialinių mokslų daktaras (Lietuvos Respublika)

The article examines the question of the legal regulation of the taxation of environmental pollution in the Republic of Lithuania using the environmental pollution tax mechanism. The tax for environmental pollution is one of the instruments of the economic mechanism of environmental protection, with the help of which the State seeks not only to regulate and control environmental pollution, but also to collect the income needed to finance environmental protection measures. Permissible and impermissible pollution are distinguished from the point of view of the Environmental pollution tax law. The first is pollution that meets the requirements of the law and is, therefore, taxed according to the tariffs established by the law. Pollution is considered impermissible if it is carried out without complying with the established requirements and is taxed by applying high tax rates. In this case, the aim is not only to collect the income needed for the budget, but also to punish financially those who do not comply with the requirements of the law.

 

Straipsnyje yra nagrinėjama aplinkos taršos apmokestinimo teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje pasinaudojant mokesčio už aplinkos teršimą mechanizmu. Mokestis už aplinkos teršimą - vienas iš aplinkos apsaugos ekonominio mechanizmo instrumentų, kurio pagalba valstybė siekia ne tik reguliuoti ir kontroliuoti aplinkos taršą, bet ir surinkti pajamas, reikalingas aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo požiūriu yra skiriama leistina ir neleistina tarša. Pirmoji yra tarša, atitinkanti įstatymo reikalavimus ir todėl yra apmokestinamą pagal Įstatyme nustatytus terifus. Tarša laikoma neleistina, jei ji vykdoma nesilaikant nustatytų reikalavimų ir yra apmokestinama pritaikant didenius mokesio tarifus. Tokiu atveju yra siekiama ne tik surinkti biudžetui reikalingas pajamas, bet ir finansiškai nubausti asmenis, nesilaikančius įstatymo reikalavimų.

Submit your paper

To avoid any conflict of interest, authors should state their present affiliation and indicate any personal or professional involvement in the subject matter of their manuscript.

Learn more

Publication Search