ARTICLE
10,00 €

Status of National Minorities in the Slovak Republic

Pages
28
2016 / No. 2
Digital Edition

POSTAVENIE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

JANKA HAŠANOVÁ
Mjr. JUDr. Mgr., PhD. Akadémia Policajného zboru v Bratislave

The article focuses on the status of national minorities and ethnic groups in public administration. It provides a juridical explanation of the applicable key terms, it introduces the most important legal instruments relating to the topic and, finally, the author analyses the relevant pieces of legislation relating to the rights of members of national minorities and ethnic groups in public administration.

Článok sa venuje právnemu postaveniu národnostných menšín a etnických skupín vo verejnej správe. Prináša právno-teoretické vymedzenie základných pojmov riešenej problematiky, charakterizuje najvýznamnejšie dokumenty upravujúce práva národnostných menšín a entických skupín, analyzuje jednotlivé právne predpisy upravujúce práva príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín.

More Issues of Central and Eastern European Legal Studies

Most Viewed