ARTICLE
10,00 €

Public Finance Law as Part of the Legal System of the Republic of Lithuania

Pages
28
2018 / No. 1
Digital Edition

Viešųjų finansų teisė
Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje

Bronius Sudavičius

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius,
Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centro vadovas, socialinių mokslų daktaras
(Lietuvos Respublika)

The article deals with the question of public finance law as part of the law system of the Republic of Lithuania. As the author notes, the establishment of the public finance law as an independent branch of law started after the restoration of Independence of Lithuania in 1990 aiming to ensure the financial independence of the State. Public finance law refers to legislation and regulations relating to the financial activities of government or public sector organizations in the field of public finance. Public finance law in the article is considered as an independent branch of law of Lithuania having a clearly defined sphere of its implementation (public finance), an independent object and method of legal regulation. Particular attention in the article is given to the analysis of the system of sources of public finance law which has some peculiarities.

Straipsnyje nagrinėjama viešųjų finansų teisė kaip sudėtinė Lietuvos Respublikos teisės sistemos dalis. Pažymėtina, kad viešųjų finansų teisė kaip savarankiška teisės šaka pradėjo kurtis iš karto po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos finansinį savarankiškumą. Viešųjų finansų teisė – tai sistema teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius viešosios finansų veiklos srityje valdingų įgalinimų davimo pagrindu tikslu finansiškai užtikrinti normalų valstybės (savivaldybės) funkcionavimą. Pažymėtina, kad dabartiniu metu viešųjų finansų teisė įsitvirtino kaip savarankiška teisės šaka, turinti aiškiai apibrėžtą taikymo sritį (viešoji finansinė veikla), savarankišką reguliavimo dalyką (viešieji finansai), specifinį teisinio reguliavimo metodą (valdingū įgalinimo viešųjų finansų srityje davimas). Atskiras dėmesys straipsnyje skirtas viešųjų finansų teisės šaltinių ir jų sistemai, kuri pasižymi atitinkama specifika.