ARTICLE
cover-ceels-2-20159.jpg
10,00 €

Politinės Partijos Lietuvos Respublikoje

Pages
17
2015 / No. 2
Digital Edition

POLITINĖS PARTIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

BRONIUS SUDAVIČIUS
Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras, Viešųjų finansų ir mokesčių teisės instituto vadovas (Lietuvos Respublika)

ELENA VAITIEKIENĖ
Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė (Lietuvos Respublika)

The article deals with the aspects of legal regulation of political parties in the Republic of Lithuania. It is considered that democratic society cannot be imagined without political parties. A political party is usually considered as a form of social organization established for gaining political power on the national, as well as the regional and local level of a state, and is based on common political interests of its members. The variety of political parties shall ensure democracy in the political system of the Republic of Lithuania. Political parties shall unify the citizens of the Republic for the implementation of common political goals, assist in shaping and expressing the interests and political will of the citizens of the Republic. The main provision laid down in the Constitution of the Republic of Lithuania provides that citizens shall be guaranteed the right to freely form societies, political parties and associations, provided that the aims and activities thereof are not contrary to the Constitution and laws. No one may be compelled to belong to any society, political party, or association. The founding and activities of political parties and other political and public organizations shall be regulated by law. The purpose of this article is to analyze the features of political parties of the Republic of Lithuania, the procedures of establishment, registration and termination of political parties, and the legal guarantees of activities of political parties. Special attention is given to the legal regulation of financing and control of financial activities of political parties.

Straipsnis skirtas politinių partijų teisiniam statusui Lietuvos Respublikoje nagrinėti. Kaip žinia, demokratinis valstybės bei visuomenės valdymas neįsivaizduojamas be politinių partijų instituto, kuris veikia ir Lietuvoje kaip demokratinėje valstybėje. Politinė partija - tai savo pavadinimą turintis, pagal įstatymą įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę. Lietuvoje politinių partijų teisinę padėtį apibrėžia šalies Konstitucija ir specialūs įstatymai – 1990 m. Politinių partijų įstatymas ir 2004 m. Politinių partijų ir kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas. Taip pat politinės partijos savo veikloje vadovaujasi ir kitais teisės aktais: Civiliniu kodeksu, Susirinkimų įstatymu ir kt. Straips¬nyje vadovaujantis šiais ir kitais teisės aktais yra nagrinėjami politinių partijų požymiai, politinių partijų steigimo bei pasibaigimo pagrindai, politinių partijų veiklos principai ir t. t. Atskiras dėmesys straipsnyje yra skirtas politinių partijų finansavimo (tiek išorinio, tiek vidinio) klausimui, kuris yra aktualus visoms demokratinėms valstybėms. Pastebima, kad įstatymų leidėjas siekia teisiniu reguliavimu užtikrinti politinių partijų veiklos realumą, skaidrumą bei viešumą.

More Issues of European Politeia

Most Viewed