ARTICLE
10,00 €

Instructions for Law Drafting

Pages
31
2017 / 2
Digital Edition

Upute za izradu zakona

 Ulrich Karpen

prof. dr. Ulricha Karpena sa Sveučilišta u Hamburgu

 

Laws as enacted by Parliament are the central instruments of governance in the modern rule-of-law state’s understanding of the separation of powers principle. We observe a growing quantity of statutes, whereas the quality cannot always keep pace. As a set of Guidelines for Better Legislation - close at hand while drafting - the author developed some main principles. This paper was presented to the SABOR, the Croatian Parliament in Zagreb, in the process of drafting a “Croatian Administrative Procedure Law.” These Guidelines cover the main steps of legislation in the Regulatory Cycle, from initiative to drafting and enacting, to implementing and (possibly) amending a law: Is a law needed at all and which form of law? Best organisation and procedure; policy, goals and instruments of legislation, regulation techniques (structure and wording) and finally amendments. One can say that these principles are standard in European countries’ legislation, in the EU regulation and beyond.

 

Zakoni koje donosi Sabor središnji su instrumenti upravljanja u suvremenoj državi temeljenoj na vladavini prava uz podrazumijevanje načela podjele vlasti. Svjedoci smo sve većeg broja zakona, dok kvaliteta s time ne može uvijek držati korak. Kao set Smjernica za bolje zakonodavstvo - pri ruci prilikom sastavljanja zakona - autor je razradio nekoliko glavnih načela. Ovaj dokument predstavljen je SABORU, hrvatskom Parlamentu u Zagrebu, u procesu sastavljanja “Hrvatskog zakona o općem upravnom postupku”. Ove Smjernice pokrivaju glavne korake donošenja zakona u Regulatornom ciklusu, od inicijative za sastavljanje i donošenje zakona, do njegove provedbe i (moguće) izmjene i dopune: Je li zakon uopće potreban i koji oblik zakona? Najbolja organizacija i procedura, politika, ciljevi i instrumenti zakona, tehnike regulacije (struktura i tekst) te, na kraju, izmjene. Može se reći da su ta načela standardna u zakonodavstvu europskih zemalja, u EU regulativi i šire.

 

 

* Ovaj dokument izrađen je u okviru projekta Potpora reformi javne uprave i državne službe u Hrvatskoj, EU program CARDS 2003 za Hrvatsku, pod vodstvom EU i OECD stručnjaka Wolfganga Ruscha.

More Issues of European Review of Public Law

Most Viewed