ARTICLE
ceels_1_2013.png
10,00 €

Finansų Rinkos PriežIūra Lietuvos Respublikoje

Pages
38
2013 / No. 1
Digital Edition

FINANSŲ RINKOS PRIEŽIŪRA
LIETUVOS RESPUBLIKOJE


BRONIUS SUDAVIČIUS
Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras (Lietuvos Respublika)

It is generally recognized that the financial market plays a significant role in the economy of every state and the whole world. For this, the financial market ought to be regulated by law and supervised by the State (public). An effective supervision of financial institutions is one of the key factors guaranteeing successful functioning of the whole financial system for a long time. The development of the supervision of the financial market in the Republic of Lithuania in its institutional context is analysed in the article. The article surveys such aspects of the development of the institutionalisation of the supervision of the financial sector from 1989/1990 to present as: the establishment, development, achievements and the problems of the intitutional system of the financial market supervision.

Visuotinai pripažįstama, kad finansų rinka vaidina svarbų vaidmenį ne tik atskiros šalies, regiono, bet ir viso Pasaulio ekonomikoje, dėl ko yra būtinas atitinkamas teisinis jos reguliavimas. Būtent teisės aktai įtvirtina finansų rinkos sistemą, reikalavimus subjektams, norintiems pradėti veiklą finansų rinkoje, finansų rinkos priežiūros institucinę sistemą bei jos įgaliojimus ir t. t. Bendrąja prasme teisiniu reguliavimu yra siekiama užtikrinti finansų rinkos stabilumą, kuris yra būtinas siekiant išvengti finansinių krizių ir užtikrinti tolimesnį ekonomikos augimą. Straipsnyje yra nagrinėjama finansų rinkos priežiūros institucinės sistemos raida, jos teisiniai pagrindai Lietuvos Respublikoje nuo pat pirmųjų nepriklausomybės metų iki šių dienų, kuomet Lietuvoje pradėtas taikyti konsoliduotos finansų rinkos priežiūros modelis.

Other Articles from the same Issue