ARTICLE
ceels_1_2013.png
10,00 €

The Criminal Policy of Ukraine at the Peak of Doctrinal Reconsideration

Digital Edition

THE CRIMINAL POLICY OF UKRAINE
AT THE PEAK OF DOCTRINAL RECONSIDERATION

VYACHESLAV TULYAKOV
Vice-rector on International Relations of the National University
"Odessa Law Academy", Doctor of Juridical Sciences,
a Corresponding member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

GRIGORIY PIMONOV
Senior Advisor of Justice, Prosecution Service of Ukraine

DARIA BALOBANOVA
Ph.D., Associate Professor at the Department of Criminal Law
of the National University "Odessa Law Academy"

EUGENE POLYANSKY
Ph.D., Associate Professor at the Department of Criminal Law
of the National University "Odessa Law Academy"

MIKHAIL DMITRUK
Ph.D., Associate Professor at the Department of Criminal Law
of the National University "Odessa Law Academy"

The contemporary criminal policy of Ukraine is significantly influenced by global trends towards the humanization of criminal liability and the protection of rights in the sphere of criminal law application. One of the main questions is the concept of criminal offense, and the interrelation of offenses with other types of violation of the law. Criminal infraction in its essence is the result of the view at the contemporary reality of the Ukrainian legislation.

tversmes tiesas procesa stadijā, kad tiek izšķirts jautājums par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu. Rakstā analizēts Satversmes tiesas process kā īpašs tiesvedības veids, Satversmes tiesas kolēģijas kompetence, to pieņemto lēmumu juridiskā daba, kā arī norādīts uz jautājumiem, kas attīstījušies praksē, kā, piemēram, jautājums par pagaidu noregulējuma piemērošanu pirms lietas ierosināšanas. Īpaša vērība veltīta Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās un sestās daļas analīzei, kas nosaka gadījumus, kad kolēģija ir tiesīga atteikties ierosināt lietu. Tā kā lietas ierosināšanas stadija ir pieteikuma iesniedzējam izšķiroša stadija un tikai daži no Satversmes tiesai iesniegtajiem iesniegumiem ir veiksmīgi, proti, tādi, kurus Satversmes tiesa atzīst par Satversmes tiesas likumam atbilstošiem, rakstā ietvertās atziņas varētu palīdzēt veidot izpratni par Satversmes tiesas likuma prasībām, kurām var būt izšķiroša nozīme pieteikuma sagatavošanā.

More Issues of European Politeia

Most Viewed