ARTICLE
ceels_2_2013.png
10,00 €

Aplinkos Apsaugos Finansavimas Savivaldybėse Lietuvoje: Savivaldybių Specialiosios Aplinkos Apsaugos Rėmimo Programos

Pages
50
2013 / No. 2
Digital Edition

APLINKOS APSAUGOS FINANSAVIMAS SAVIVALDYBĖSE LIETUVOJE:
SAVIVALDYBIŲ SPECIALIOSIOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS

BRONIUS SUDAVIČIUS
Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius,
socialinių mokslų daktaras, Viešųjų finansų ir mokesčių teisės instituto vadovas (Lietuvos Respublika)

The article deals with the question of the financing of environmental protection measures at the local level in the Republic of Lithuania. The current legislation states that the environmental protection shall be financed by the users of natural resources, the State government, and local governments. According to the Environmental Protection Act (Art. 30), the funds of the Special Municipal Environmental Protection Support Programmes shall be a supplementary source of funding of environmental protection. The main sources of Special Programmes (such as environmental pollution tax, tax for use of State natural resources, etc.) and the main trends of Special Programmes are analysed in the article. Special attention is given to the question of control for usage of the means of Programmes.

Straipsnyje nagrinėjamas aplinkos apsaugos finansavimo vietiniu (savivaldybių) lygiu klausimas. Pagal galiojantį įstatyminį reguliavimą aplinkos apsaugos priemones Lietuvoje finansuoja gamtos išteklių naudotojai, valstybė ir savivaldybės. Remiantis galiojančių įstatymų analize darytina išvada, kad Savivaldybių specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo progra¬mos yra papildomas aplinkos apsaugos finansavimo šaltinis, turintis vienok, prioritetinę reikšmę savivaldybėse. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai Specialiosios programos šaltiniai (mokestis už aplinkos teršimą, mokestis už valstybinius gamtos išteklius ir kt.), programos lėšų naudojimo kryptys bei tvarka. Atskiras dėmesys skiriamas Specialiosios programos lėšų naudojimo kontrolės klausimams.

Other Articles from the same Issue