Jana Šimonová

JUDr., PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika