Εμμανουήλ Eλευθερόγλου

Δικηγόρος Παρ’Εφέταις, Υπ. Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μ.Δ.Ε Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης με εξειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Weiterbildung Deutsches Recht, Rheinische Friedrich-Wilhelms Uni Bonn

Most Viewed