Afërdita Maho

Ushtron detyrën si gjyqtare prej 16 vitësh, nga të cilat 7 vitë pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, në të cilën punon edhe aktualisht

Most Viewed