Η Μεσόγειος και ο Κόσμος / The Mediterranean and the World
Author(s)
Sotiris Varouxakis
Nasser Kamel
Dimitris Paraskevopoulos
Lucian Fătu
George Markopouliotis
Konstantinos Filis
Angelos Syrigos
Sara Kahn Nisser
S. Pardo
P. Tsimas
George Pagoulatos
Photini Pazartzis
Antonis Bredimas
Emmanouela Dousi
Simon Tay
Pages
138
2021/ Vol.6
Type
Print edition
22.00 €

Mediterranean Agenda, vol. 6: Η Μεσόγειος και ο Κόσμος / The Mediterranean and the World, 2021, 138 pp., ISSN: 2521-6228, ISBN: 978-618-5417-09-3

The Institute for the Mediterranean of the European Public Law Organization (EPLO) presents in the volume at hand (papers included are either in Greek or in English) the pro­ceedings of the events it organized, at the Plaka premises of the EPLO, during the years 2019 and 2020. Even if, due to the COVID-19 pandemic, several events of the Institute for the Mediterranean had to be cancelled, this volume comprises the events of two years on two thematic areas: The Mediterranean and the World. In this volume are also published papers presented within the framework of an online Conference with the participation of actors from Europe and Israel and in which the Institute for the Mediterranean also took part, on the theme “25 Years to the Barcelona Process”.

Within the framework of the first thematic area, a Roundtable Discussion was held on February 19, 2019 on the theme “10th An­niversary of the Union for the Mediterranean”, H.E. Mr. Nasser Kamel, Secretary General of the Union for the Mediterranean being the keynote speaker to the event.

On January 29, 2020 a Roundtable Discussion on the theme “The Eastern Mediterranean at the Epicenter” was held.

On November 26, 2020 an online Conference was held on the theme “25 Years to the Barcelona Process”, with the participation of actors from Europe and Israel and in which the Institute for the Mediterra­nean also took part.

Within the framework of the second thematic area, a Roundtable Discus­sion was held on January 28, 2019, on the theme “European Values – Challenges and Perspectives”.

On December 11, 2019 an Event-Discussion was held on the theme “International Organizations – Theory and Practice” on the occasion of the presentation of Ambassador Sotirios Varouxakis’s book titled “Théorie générale, juridique et politique, des Organisa­tions Internationales”.

On February 11, 2020 a Lecture was given by Mr. Simon Tay, Chairman, Singapore Institute of International Affairs, Associate Professor, National University of Singapore Faculty of Law, Ambassador-Designate to Greece, on the theme “ASEAN, Asia and Europe: The Changing Dynamics of Cooperation”.

Περιεχομενα / Summary

Πρόλογος / Foreword

Μέρος Α΄ / Part I

Η Μεσόγειος / The Mediterranean

10η Επέτειος της Ένωσης για τη Μεσόγειο /10th Anniversary of the Union for the Mediterranean

S. Varouxakis, 10th Anniversary of the Union for the Mediterranean – Introduction

N. Kamel, 10th Anniversary of the Union for the Mediterranean

D. Paraskevopoulos, 10th Anniversary of the Union for the Mediterranean            

L. Fătu, 10th Anniversary of the Union for the Mediterranean

G. Markopouliotis, 10th Anniversary of the Union for the Mediterranean

Η Ανατολική Μεσόγειος στο Επίκεντρο /The Eastern Mediterranean at the Epicenter

Σ. Βαρουξάκης, Η Ανατολική Μεσόγειος στο Επίκεντρο – Εισαγωγή

Κ. Φίλης, Η Ανατολική Μεσόγειος στο Επίκεντρο

Ά. Συρίγος, Η Ανατολική Μεσόγειος στο Επίκεντρο

25 Χρόνια της Διαδικασίας της Βαρκελώνης /25 Years to the Barcelona Process

S. Kahn Nisser, 25 Years to the Barcelona Process – Introduction

S. Varouxakis, From the Barcelona Process to the Union for the Mediterranean

S. Pardo, Twenty-Five Years to the Barcelona Process (1995-2020) - The Euro-Mediterranean Partnership from the Perspective of International Regime-Formation

Μέρος Β΄ / Part II
Ο Κόσμος / The World

Ευρωπαϊκές Αξίς – Προκλήσεις και Προοπτικές /European Values – Challenges and Perspectives

Σ. Βαρουξάκης, Ευρωπαϊκές Αξίες – Προκλήσεις και Προοπτικές: Εισαγωγή

Π. Τσίμας, Ευρωπαϊκές Αξίες – Προκλήσεις και Προοπτικές

Γ. Παγουλάτος, Ευρωπαϊκές Αξίες – Προκλήσεις και Προοπτικές

Διεθνείς Οργανισμοί – Θεωρία και Πρακτική /International Organizations – Theory and Practice

Φ. Παζαρτζή, Διεθνείς Οργανισμοί – Θεωρία και Πρακτική

Α. Μπρεδήμας, Διεθνείς Οργανισμοί – Θεωρία και Πρακτική

Ε. Δούση, Διεθνείς Οργανισμοί – Θεωρία και Πρακτική

Σ. Βαρουξάκης, Διεθνείς Οργανισμοί – Θεωρία και Πρακτική

Ένωση Χωρών της Νοτιανατολικής Ασίας, Ασία και Ευρώπη: Συνεργασία με Μεταβαλλόμενες Δυναμικές ASEAN, Asia and EuropeThe Changing Dynamics of Cooperation

S. Tay,   ASEAN, Asia and Europe: The Changing Dynamics of Cooperation

 

 

Submit your paper

To avoid any conflict of interest, authors should state their present affiliation and indicate any personal or professional involvement in the subject matter of their manuscript.

Learn more

Publication Search