ARTICLE
ceels_1_2014.png
10,00 €

MokesčIų Samprata Lietuvos Respublikos Teisėje

Pages
34
2014 / No. 1
Digital Edition
MOKESČIŲ SAMPRATA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖJE

BRONIUS SUDAVIČIUS
Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras, Viešųjų finansų ir mokesčių teisės instituto vadovas (Lietuvos Respublika)

It is generally recognized that taxes are the main source of national income. Therefore, a distinct legal interpretation of the concept of taxes should, first, be given. The analysis of the subject is based on the review of the provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania, legal regulations of the Law on Tax Administration, the doctrine of the Constitutional Court, etc. and on the study of the general features of the taxes. Such general characteristics as establishment by laws, obligatoriness and individually unpaid character of taxes are analyzed in the article. Based on the provided analysis, the author defines taxes as obligatory and individually unpaid payments for the Government (State), established by laws to the benefit of the public. Particular attention is given to the question of the legal origin of the taxes. The taxes are estimated as the relation between the State and the tax-payer, which arises on the basis of tax law adopted by the Seimas (the Parliament). Therefore, taxes according to the legislation of Lithuania cannot be an object of the agreement between the State and a concrete person and the right of establishing taxes is the prerogative of the State.

Visuotinai pripažįstama, kad mokesčiai yra pagrindinis nacionalinių pajamų šaltinis. Dėl to yra būtina tiksli mokesčio teisinė samprata. Straipsnyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatomis, atitinkamų mokesčių įstatymų normomis, Konstitucinio Teismo valstybės pajamų doktrina, yra nagrinėjami esminiai mokesčių požymiai (nustatymas tik įstatymu, visuotinis privalomumas, individualus neatlygintinumas), siekiant išsiaiškinti mokesčių, kaip pagrindinės mokesčių teisės kategorijos, esmę. Atlikto tyrimo pagrindu mokesčiai yra apibrėžiami kaip valstybės mokesčių įstatymais nustatytą visuotinai privalomi ir individualiai neatlygintini juridinių bei fizinių asmenų nustatyto dydžio piniginiai mokėjimai į valstybės biudžetą ir kitus viešuosius pinigų fondus, siekiant gauti viešąsias pajamas, reikalingas viešųjų išlaidų finansavimui. Atskiras dėmesys skirtas mokesčių teisinei prigimties analizei. Mokesčiai yra nagrinėjami kaip prievolinio pobūdžio santykiai, kylantys tarp valstybės ir konkretaus mokesčių mokėtojo. Išimtinė teisė nustatyti mokesčius priklauso Seimui, todėl šie santykiai kyla įstatymo pagrindu ir yra reguliuojami viešosios teisės normų.

Most Viewed