ARTICLE
10,00 €

Borrowing on Behalf of the State in the Republic of Lithuania

Pages
39
2019 / No.1
Digital Edition

Skolinimasis valstybės vardu Lietuvos Respublikoje

Bronius Sudavičius

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros profesorius,
Viešųjų finansų ir mokesčių teisės mokslo centro vadovas, socialinių mokslų daktaras (Lietuvos Respublika)

The article deals with the concept of State (governmental) debt as a part of finance law in the Republic of Lithuania. The study is based on the review of the legal provisions of the legislation on public finance and their application in practice. State debt - a system of legal rules that regulates the process of distribution of Government’s securities, signing of loan agreements, financial lease (leasing) contracts and other debt instruments, pursues aims indicated in the Law on State debt and is based upon principles set by the legal acts. The main instruments of the State debt such as Government’s securities, loan agreements, State guarantees and other debt instruments are analysed in the article. The author of the article states that the main legal instrument of State debt in Lithuania is Government’s securities - debt securities issued on behalf of the State on the domestic or foreign markets attesting to the right of the holder thereof to obtain, within the time limits provided for, an amount corresponding to a nominal value thereof, an interest, or other equivalent. However, the Ministry of Finance uses as well such instrument of State debt as borrowing from international financial institutions by signing loan agreements.

Straipsnyje, vadovaujantis galiojančių teisės aktų analize, yra nagrinėjamas skolinimasis valstybės vardu kaip viešųjų finansų teisės institutas. Skolinimasis valstybės vardu - tai visuma teisės normų reguliuojančių vyriausybės vertybinių popierių apyvartą, paskolų sudarymą ir kitų skolinių įsipareigojimų prisiėmimą valstybės vardu. Skolinantis valstybės vardu yra siekiama tikslų išvardintų Valstybės skolos įstatyme ir laikantis atitinkamų principų: skolinimosi valstybės vardu planavimo, skolinimosi valstybės vardu limitavimo, skolinimo valstybei laisvanoriškumo, skolinimosi valstybės vardu prioritetinių krypčių nustatymo, skolinimosi valstybės vardu terminuotumo, nuolatinės priežiūros ir apskaitos principo. Atskiras dėmėsys straipsnyje skiriamas skolinimosi valstybės vardu priemonių (VVP, paskolų sutarčių sudarymas, valstybės garantijos ir įsipareigojimų pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus prisiėmimas) analizei. Atlikto tyrimo pagrindu yra teigiama, kad pagrindinė skolinimosi valstybės vardu priemonė yra VVP. Šalia to Finansų ministerija naudoja ir kitą skolinimosi valstybės vardu formą - paskolų ėmimą pagal paskolos sutartis iš tarptautinių finansinių institucijų.

More Issues of Central and Eastern European Legal Studies

Most Viewed